Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Dịch vụ đào tạo > Quản lý sản xuất > Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Là những người được ủy quyền cao nhất trong hoạt động sản xuất của nhà máy, giám đốc sản xuất phải đảm bảo được những mục tiêu về lợi nhuận trong doanh nghiệp trong phạm vi sản xuất. Để đạt được những mục tiêu đó, giám đốc sản xuất cần trang bị những kiến thức tổng thể để điều hành sản xuất

THƯỚC ĐO CỦA GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT KHÔNG CHỈ LÀ CÁC CHỈ TIÊU S-Q-C-D THÔNG THƯỜNG, ĐÓ CÒN LÀ MỤC TIÊU LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

giám đốc sản xuất là một vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp, hầu hết nguồn lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều dưới sự quản lý của vị trí này. Vì vậy, một giám đốc sản xuất cần được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng và thái độ chuẩn mực để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu

Bạn muốn nâng cao năng lực quản trị sản xuất của nhà máy?

Dịch vụ của chúng tôi

Khóa học giám đốc sản xuất chuyên nghiệp của VJIP được đầu tư phát triển và giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên là cấp giám đốc sản xuất trên 20 năm năm kinh nghiệm, của các doanh nghiệp sản xuất đa quốc gia.

Nội dung chính: (10 ngày)

 • Tổng quan về dòng chảy lịch sử của quản lý sản xuất và các kiến thức cần trang bị
 • Năng suất và cách tính
 • Quản lý kế hoạch và điều độ sản xuất
 • Quản lý chất lượng toàn diện
 • Quản lý chi phí và chương trình cost saving
 • Quản lý tồn kho
 • Bảo trì năng suất tổng thể
 • Mô hình sản xuất tinh gọn và các công cụ
 • Thiết kế nhà máy và đầu tư công nghệ
 • Mô hình nhà máy thông minh
 • Hoshin-Kanri và KPI

Khách hàng nhận xét về chúng tôi

Kết quả hướng tới

Kết thúc khóa học, ngoài việc nhận những chia sẻ từ giảng viên giàu kinh nghiệm, học viên có thể nhìn nhận được tổng quan vai trò nhiệm vụ và một kế hoạch hành động trong 1-2 năm để cải thiện nhà máy.

Vì sao lựa chọn dịch vụ của chúng tôi?

Tại VJIP, chúng tôi luôn luôn hướng đến giá trị thực tế, lợi ích lâu dài cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia tinh gọn thực chiến trên 20 năm kinh nghiệm và sự am hiểu vấn đề của đa ngành nghề, chúng tôi sẽ giúp các học viên có những kiến thức hữu dụng sau mỗi khóa học.