Đào tạo Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là gì?

Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng (Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu âu)

Thật vậy, ngày nay khái niệm Chất lượng đã được mở rộng phạm vi, không chỉ đơn thuần là đáp ứng đủ tính năng kỹ thuật, một sản phẩm chất lượng còn là đáp ứng được các yêu cầu của người dùng, trong đó bao gồm các chỉ tiêu về giá cả, mẫu mã, trách nhiệm xã hội…

Với thế mạnh đào tạo về mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM), dich vụ đào tạo Quản lý chất lượng của VJIP được tích hợp để học viên có thể nhìn nhận tổng quan về Chất lượng, nhấn mạnh về các tư duy chất lượng và những phương pháp quản lý chất lượng điển hình

lịch sử công cụ chất lượng

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

quản lý chất lượng

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thời gian: Tối thiểu 02 ngày

Nội dung:

 • Tổng quan nhận thức về Chất lượng
 • Dòng chảy lịch sử của các công cụ/phương pháp/mô hình Quản lý chất lượng
 • Cơ chế tạo ra sản phẩm lỗi
 • Khái niệm Zero Defect Quality
 • 3 trụ cột để xây dựng hoạt động Chất lượng
 • Cấu trúc hệ thống Quản lý chất lượng
 • Cơ chế kiểm tra
 • Xây dựng chất lượng tại nguồn – Trụ cột JIDOKA
 • Zero Defect Quality (ZDQ) với công cụ Poka Yoke
 • Cải tiến Chất lượng
 • Mô hình Nhóm chất lượng (QC Circle)
 • 7 công cụ cải tiến Chất lượng (Cũ và mới)
 • Các chỉ số đo lường trong hoạt động quản lý chất lượng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Quản lý chất lượng giúp học viên thay đổi góc nhìn, tư duy về Chất lượng, qua đó giúp:

 • Học viên đánh giá sự thiếu hụt các hoạt động nội bộ trong việc quản lý chất lượng
 • Học viên có góc nhìn tổng quan về Hệ thống quản lý Chất lượng
 • Học viên có thể lập kế hoạch cải thiện hệ thống Quản lý chất lượng hiện tại

BẠN CẦN TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ?