Chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp

Chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp

Một doanh nghiệp từ khi mới thành lập, sau 5 năm liệu còn bao nhiêu doanh nghiệp trong số đó tồn tại, và trong số những doanh nghiệp tồn tại đó thì bao nhiêu doanh nghiệp biết chúng ta nên làm gì tiếp theo?

Chắc hẳn với các doanh nghiệp còn tồn tại sau 5 năm, điều chúng ta muốn thấy nhất đó là sự tăng trưởng hằng năm, tuy nhiên một doanh nghiệp cũng như một cơ thể con người, muốn lớn được khi được nạp vào đủ nguồn lực và sống được một cách khỏe mạnh, phải có một hệ thống vận hành tốt, hệ thống đó đảm bảo rằng khi đưa nguồn lực đầu vào, đầu ra sẽ là sản phẩm và lợi nhuận sinh ra từ đó. Cứ như vậy, doanh nghiệp sống và ổn định tăng trưởng.

Bạn kỳ vọng hệ thống vận hành doanh nghiệp tăng trưởng đều đặn hằng năm?

blank

Tháng 10/2019, chuyên gia VJIP vinh dự được tham dự khóa huấn luyện chuyên gia chuẩn đoán doanh nghiệp và tiếp nhận bộ tiêu chí chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Chúng tôi đã bổ sung 2 nhóm tiêu chí vào để hoàn thiện bộ tiêu chí mà VJIP đã sử dụng cho các dự án tư vấn của mình, giúp hoàn thiện hơn bộ tiêu chí và đảm bảo sự phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bộ tiêu chí tập trung vào các nhóm tiêu chí:

  1. Lãnh đạo
  2. Cải tiến
  3. Thị trường Khách hàng
  4. Lãnh đạo Kiến thức về các Phương pháp và Phân tích
  5. Nhân sự
  6. Quá trình
  7. Biểu hiện Quản lý
năng lực doanh ngiệp

Phương pháp thực hiện

Bước 1: Chuẩn đoán ban đầu để nắm bắt hiện trạng

Bước 2: Đề xuất phương án cải tiến

Bước 3: Tư vấn thực hiện cải tiến

Bước 4: Tái đánh giá

Chi tiết quy trình

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN