Dịch vụ tư vấn cải tiến

Tư vấn TPM – Total Productive Maintenance

Tư vấn TPM – Total Productive Maintenance TPM (Total Productive Maintenance) - Chúng ta thông thường hay tập trung vào việc người nhân viên làm việc kém năng suất chưa đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, những tổn thất do máy móc gây ra ít khi chúng ta coi đó là việc nghiêm trọng. Với...
Tháng Tư 6, 2020
View the Post

Chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp

Chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp Một doanh nghiệp từ khi mới thành lập, sau 5 năm liệu còn bao nhiêu doanh nghiệp trong số đó tồn tại, và trong số những doanh nghiệp tồn tại đó thì bao nhiêu doanh nghiệp biết chúng ta nên làm gì tiếp theo? Chắc hẳn với các doanh...
Tháng Tư 6, 2020
View the Post

Tư vấn Lean Six Sigma

Tư vấn Lean, Đào tạo Lean, Tư vấn BSC-KPI, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể, tư vấn Kaizen

Tháng Tư 5, 2020
View the Post