Đào tạo Lean - Đào tạo Tpm - Cải tiến công năng năng suất [Vjip.vn]

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng - Tối ưu hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Thành lập từ năm 2018 cho đến nay, VJIP hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cải tiến, đào tạo và kết nối giao thương, chuyên cung cấp những giải pháp quản lý và nâng cao Năng suất Chất lượng theo Lean – Six Sigma cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.

VỀ DỊCH VỤ CỦA VJIP

VJIP tự hào là đơn vị độc đáo nhất trong ngành dịch vụ tư vấn cung cấp gói dịch vụ “Kaizen thực chiến” (còn gọi là tư vấn cải tiến thực chiến), với những chuyên gia tư vấn cải tiến thực chiến năng suất chất lượng hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

Tư vấn cải tiến

– Tư vấn Lean
– Tư vấn cải tiến năng suất tổng thể
– Tư vấn BSC-KPI
– Tư vấn TPM (Total Productive Maintenance)

Đào tạo

– Đào tạo Lean Six sigma
– Đào tạo Quản lý sản xuất, Chất lượng
– Đào tạo 5S-Kaizen, An toàn
– Đào tạo TWI
– Đào tạo BSC-KPI
– Đào tạo IE (MODAPTS, Time motion Study…)

Chuyển đổi số

– Tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số
– Tư vấn phát triển MES
– Tư vấn nghiệp vụ phần mềm
– Giải pháp giám sát thiết bị

Bạn gặp vấn đề về hiệu quả vận hành của doanh nghiệp mình?

CASE STUDY CẢI TIẾN

Mỗi dự án về tư vấn cải tiến hay đào tạo thực chiến của VJIP đều là những CaseStudy cụ thể về phương án giải quyết những vấn đề mà Doanh nghiệp cũng như những người Quản lý Sản xuất đang chưa tìm thấy được phương hướng giải quyết.

CÁC DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ VJIP

CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Ngoài những dự án tư vấn và đào tạo, VJIP cũng kết nối với các tổ chức xã hội để có thể tham gia hợp tác xây dựng những công đồng về năng suất - chất lượng trên khắp cả nước.