Chính sách và quy định

Chính sách và quy định

Chính Sách Bảo Mật, Sử Dụng Thông Tin, Bảo Vệ Khách Hàng, Quy Định Thành Toán và Bảo Trì của Công ty VJIP

Mọi thông tin thắc mắc hoặc liên hệ tới công ty hãy liên hệ tới: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Số điện thoại: 097 617 5567 hoặc email: luunhankhai@vjip.vn

Bảo Mật Thông Tin:

Công ty VJIP cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Mọi thông tin được thu thập sẽ được quản lý theo cách an toàn và chỉ được sử dụng với mục tiêu đã được thông báo và có ý kiến đồng ý của người liên quan.

Mọi thông tin khách hàng được bảo mật, xem thêm tại trang chính sách bảo mật.

Sử dụng Thông tin:

Thu thập thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như cung cấp dịch vụ, cải tiến sản phẩm hoặc giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên nào mà họ không có đồng ý.

Bảo Vệ Khách Hàng:

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Mọi thông tin cá nhân và giao dịch của họ sẽ được bảo vệ tối đa, đồng thời chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Quy Định Thành Toán:

Công ty VJIP cung cấp các phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy.

Bảo Trì và Hỗ Trợ Kỹ Thuật:

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tuân Thủ Luật Pháp:

Công ty VJIP cam kết thúc thủ mọi quy định pháp luật về bảo mật thông tin, quyền lợi của người tiêu dùng và các quy định của pháp luật.