TQM (Total Quality Management) là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội

Client name:
Hyundai Kefico Việt Nam
Location:
KCN Đại An - TP. Hải Dương
Category:
Đào tạo TQM
Architect:
Lưu Nhân Khải, Bùi Tiến Duy
blank

Chương trình được thiết kế với  30% thời lượng dành cho thực hành:

  • Tổng quan về quản lý chất lượng
  • Lịch sử hình thành của các phương pháp quản lý chất lượng
  • Tổng quan về TQM
  • 4 thành phần xây dựng hệ thống TQM
  • Phòng ngự và Tấn công trong quản lý chất lượng
  • Mô hình nhóm cải tiến QC Circle
  • Thực hành giải quyết vấn đề theo QC Circle