Đào tạo Chi phí chất lượng (Q Cost)

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Dịch vụ đào tạo > Đào tạo Chi phí chất lượng (Q Cost)

Đào tạo Chi phí chất lượng (Q Cost)

Chi phí chất lượng hay còn gọi là Q-Cost, là một chỉ tiêu quản lý quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động chất lượng trong một doanh nghiệp. Q-cost phản ánh được các loại chi phí: Chi phí sai hỏng bên trong, Chi phí sai hỏng bên ngoài, Chi phí thẩm tra, Chi phí phòng ngừa. Nhờ quản lý tốt Q-Cost, nhiều doanh nghiệp đã có những cải tiến đột phá trong hoạt động cải tiến hoạt động chất lượng.

Chi phí chất lượng

CÔNG TY CÓ CHẤT LƯỢNG CAO LÀ CÔNG TY CÓ GIÁ THÀNH THẤP CHỨ KHÔNG PHẢI CAO

Chi phí chất lượng rất được các doanh nghiệp quan tâm, chỉ số quản lý Q-Cost giúp doanh nghiệp định hướng tốt hơn trong hoạt động cải tiến chất lượng. Thay vì chúng ta chỉ nhìn nhận chi phí ở góc độ nguồn lực và kiểm tra, chúng ta cần đánh giá các loại chi phí ẩn mà hàng lỗi tạo ra

Bạn muốn giảm quản lý tốt chi phí chất lượng?

Dịch vụ của chúng tôi

Xuất phát điểm của chúng tôi là các dự án cải tiến giảm Q-Cost, chúng tôi hình thành nên khóa đào tạo Quản lý chi phí chất lượng (Q-Cost)

Nội dung (01 ngày):

 • Khái niệm về Q-Cost và Quản lý chất lượng toàn diện
  Tầm quan trọng của chất lượng và tổn thất do chất lượng kém mang lại
  Những tác động của các chương trình cải tiến chi phí chất lượng đến lợi nhuận
 • Các thành phần của chi phí chất lượng: COPQ, COGQ
  • Chi phí sai hỏng bên trong
  • Chi phí sai hỏng bên ngoài
  • Chi phí thẩm tra
  • Chi phí phòng ngừa
  Phương pháp đo lường Q-Cost
  Kiểm soát chi phí chất lượng
  Giới thiệu những nguyên tắc chất lượng của Toyota
  Nguyên tắc giảm tổn thất về chi phí chung – tập trung vào chi phí chất lượng
  Các bước thiết lập đề tài giảm chi phí chất lượng

Workshop: hướng dẫn lựa chọn và triển khai đề tài giảm chi phí chất lượng thực tế

Kết quả hướng tới

blank

Doanh nghiệp có thể hiển thị được các loại chi phí cấu thành chi phí chất lượng và những thành quả trong việc nỗ lực theo đuổi con đường chất lượng

Vì sao lựa chọn dịch vụ của chúng tôi?

Tại VJIP, chúng tôi luôn luôn hướng đến giá trị thực tế, lợi ích lâu dài cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia tinh gọn thực chiến trên 20 năm kinh nghiệm và sự am hiểu vấn đề của đa ngành nghề, chúng tôi sẽ giúp các học viên có những kiến thức hữu dụng sau mỗi khóa học.

Khách hàng nhận xét về chúng tôi

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC