ĐÀO TẠO TWI - Training Within Industry

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Dịch vụ đào tạo > ĐÀO TẠO TWI – Training Within Industry

TWI LÀ GÌ?

TWI (Training Within Industry) là một chương trình huấn luyện đào tạo cho cấp giám sát, trưởng nhóm hoặc những người có chức năng quản lý, về các kỹ năng thiết yếu trong việc quản lý giám sát cấp dưới. Đây là một chương trình quan trọng để hỗ trợ cho các chương trình Lean Six sigma được triển khai hiệu quả.

Dịch vụ đào tạo TWI của công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP được phát triển dựa trên chương trình đào tạo chuẩn mực của các tập đoàn lớn trên thế giới đã áp dụng TWI vô cùng thành công trong suốt nhiều thập niên qua.

Đào tạo, huấn luyện TWI

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TWI

blank
Lịch sử TWI

TWI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

TWI được biết tới như một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ được những rắc rối trong hoạt động quản lý sản xuất

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Theo báo cáo của trung tâm chất lượng giáo dục quốc gia Mỹ

Cứ Tăng 10% hoạt động đào tạo, Năng suất có thể tăng 8,3%, tuy nhiên với cùng nguồn lực đó để đầu tư vào máy móc và tăng giờ làm, doanh nghiệp chỉ tăng năng suất lần lượt là 3,4% và 5,6%

  • kỹ năng
  • Đầu tư máy
  • Tăng giờ làm

SO SÁNH DOANH THU - LỢI NHUẬN

Theo số liệu của Hiệp hội đào tạo phát triển Mỹ

So sánh giữa 2 doanh nghiệp áp dụng TWI và không áp dụng TWI, chỉ số doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn một cách ấn tượng.

  • Công ty A
  • Công ty B

TWI HỖ TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH LEAN – KAIZEN

blank

Nếu doanh nghiệp của bạn đang chật vật khi triển khai các chương trình cải tiến như Triển khai Lean, Áp dụng 5S, Kaizen, Áp dụng TPM… phải chăng bạn đang thiếu một chất “nền” TWI?

TRIỂN KHAI MỘT DỰ ÁN TWI

blank

BẠN CẦN TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ?