ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Dịch vụ đào tạo > ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Khóa đào tạo lập Kế hoạch và điều độ sản xuất

Lập kế hoạch và điều độ sản xuất là một kỹ thuật giúp đảm bảo được tiến độ giao hàng, đồng thời kết hợp với quá trình điều độ sản xuất sẽ giúp nâng cao năng suất, giảm lãng phí trong quá trình sản xuất.

Nếu coi hoạt động sản xuất là một cỗ máy tạo ra sản phẩm thì công việc lập kế hoạch và điều độ như một trái tim của nhà máy. Qúa trình điều độ và kiểm soát các nguồn lực từ giúp đảm bảo tiến độ giao hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Bản chất của hoạt động xây dựng kế hoạch sản xuất đó là sự kết nối có hệ thống các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm phòng kinh doanh, sản xuất, chất lượng, kho, bảo trì.. để tạo thành một dòng chảy sản xuất, được thể hiện qua một bảng trực quan là Kế hoạch sản xuất mà chúng ta thường thấy.

Việc lập kế hoạch sản xuất không đơn thuần là sắp xếp lịch sản xuất, mà còn chứa đựng các yếu tố của sản xuất hiện đại như hệ thống kéo và bình chuẩn hóa để tối ưu nguồn lực và khả năng giao hàng cho khách hàng

Tuy vậy, hiện nay các doanh nghiệp vẫn coi nhẹ chức năng của lập kế hoạch sản xuất, thường thì chúng ta thấy doanh nghiệp chạy kế hoạch dựa trên mức độ cấp bách của đơn hàng, không hiển thị được trạng thái tốt xấu của một kế hoạch sản xuất. Ngoài ra khi không có một kế hoạch sản xuất phù hợp, doanh nghiệp rất dễ phát sinh các lãng phí trong quá trình sản xuất, đặc biệt là lưu kho.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NGHỊ (INHOUSE)

Ngày Nội dung Chi tiết
Ngày 1 Nhận thức về nguồn lực và dòng chảy hệ thống sản xuất –          Hệ thống sản xuất là gì

–          Dòng chảy thông tin từ dự báo đến giao hang

–          Vai trò và phạm vi của hoạt động KHSX

–          Các chỉ số đo lường kiểm soát hiệu quả lập KHSX

Ngày 2 Các phương pháp và nguyên lý lập kế hoạch sản xuất –          Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất: FCFS, SOT, EDD, STR, CR, LCFS, Random

–          Phương pháp Hungaria

Ngày 3 Kỹ thuật điều độ sản xuất –          Cân bằng công việc

–          Phương pháp đa kỹ năng

–          Thiết lập chỉ số đo lường hiệu quả lập KHSX và điều độ

–          Trực quan và kiểm soát bất thường

–          Điều tra nguyên nhân và cải tiến liên tục

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN