Dịch vụ đào tạo

Đào tạo Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là gì? Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng (Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu âu) Thật vậy, ngày nay khái niệm Chất lượng đã được mở rộng phạm vi, không chỉ đơn thuần là đáp ứng đủ tính năng...
Tháng Tư 14, 2024
View the Post

Đào tạo Lean Six sigma Đai xanh (Green Belt)

Đào tạo Lean Six sigma Đai xanh (Green Belt)Lean Six Sigma là gì? Lean Six Sigma (6 Sigma) là một hệ thống các công cụ đan xen với phương pháp giải quyết vấn đề nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Các công cụ Six Sigma được sử dụng để xác định phạm...
Tháng Mười Một 11, 2023
View the Post

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skill) là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong công việc đối với nhân sự các cấp trong doanh nghiệp. Vì thế đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề là quan...
Tháng Mười Một 4, 2023
View the Post

Đào tạo Lean

Đào tạo LeanLean là gì? Lean còn được gọi là Sản xuất tinh gọn, là tập hợp các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ các lãng phí trong xuyến suốt quá trình sản xuất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu về năng suất, chất lượng và lợi nhuận...
Tháng Mười Một 4, 2023
View the Post

Đào tạo kỹ năng mua hàng trong chuỗi cung ứng

Kỹ năng mua hàng trong chuỗi cung ứng là khóa học được thiết kế cho phòng mua hàng của các doanh nghiệp

Tháng Mười 14, 2023
View the Post

Đào tạo Hoshin Kanri

Đào tạo Hoshin KanriHOSHIN KANRI là gì? Hoshin Kanri có nghĩa là Triển khai phương châm, bạn có thể tìm một từ với nghĩa tương đương trong tiếng anh như là Policy Deployment. Đây là một công cụ giúp phân bổ mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp thành từng hành động và mục tiêu...
Tháng Mười 14, 2023
View the Post

Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp Là những người được ủy quyền cao nhất trong hoạt động sản xuất của nhà máy, giám đốc sản xuất phải đảm bảo được những mục tiêu về lợi nhuận trong doanh nghiệp trong phạm vi sản xuất. Để đạt được những mục tiêu đó, giám đốc...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Đào tạo quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Một chương trình được thiết kế và giảng dạy theo phong cách Nhật Bản. Bổ sung những kỹ năng chuẩn mực và thực chiến nhất dành cho cấp Quản đốc phân xưởng ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA ĐÀO TẠO Giới thiệu khóa đào tạo Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Tổ trưởng, chuyền trưởng là những người trực tiếp quản lý công nhân tại dây chuyền sản xuất, họ là người giám sát, đào tạo và hỗ trợ cho công nhân trong xuyên suốt quá trình sản xuất. Vì vậy, họ cũng cần được trang bị những...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Đào tạo Công việc tiêu chuẩn

Đào tạo Công việc tiêu chuẩn Lập công việc tiêu chuẩn (Standardized work) là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của quản lý sản xuất. Bạn sẽ cần công việc tiêu chuẩn để hoạch định năng lực, kế hoạch sản xuất. Bạn cũng cần công việc tiêu chuẩn cho việc đảm bảo...
Tháng Mười 3, 2023
View the Post
  • 1
  • 2