Dịch vụ đào tạo

Đào tạo Chi phí chất lượng- Q Cost

Đào tạo Chi phí chất lượng- Q Cost Chi phí chất lượng hay còn gọi là Q-Cost, là một chỉ tiêu quản lý quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động chất lượng trong một doanh nghiệp. Q-cost phản ánh được các loại chi phí: Chi phí sai hỏng bên...
Tháng Chín 9, 2023
View the Post

Khóa đào tạo Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp Online

Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp là khóa học tập trung nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho cấp quản lý cấp trung tại các nhà máy

Tháng Tám 7, 2023
View the Post

Đào tạo TQM – Quản lý chất lượng toàn diện

TQM là gì? giới thiệu về TQM - Quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng...
Tháng Tám 5, 2023
View the Post

Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Một chương trình được thiết kế và giảng dạy theo phong cách Nhật Bản.
Bổ sung những kỹ năng chuẩn mực và thực chiến nhất dành cho cấp Quản đốc phân xưởng

Tháng Sáu 18, 2023
View the Post

Đào tạo Poka Yoke

Poka Yoke là một công cụ phòng chống sai lỗi “lợi hại” bậc nhất của trụ cột JIDOKA trong mô hình Lean Manufacturing

Tháng Sáu 4, 2022
View the Post

ĐÀO TẠO 5S KAIZEN TẠI DOANH NGHIỆP

Đào tạo 5S-Kaizen inhouse cho doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ

Tháng Năm 15, 2017
View the Post

ĐÀO TẠO TWI – Training Within Industry

Huán luyện TWI bao gồm 3 chương trình: Job Instruction, Job Method, Job Relations

Tháng Năm 15, 2017
View the Post

ĐÀO TẠO MODAPTS

MODAPTS (còn có nghĩa là Hệ thống đo lường thời gian chuyển động được xác định trước) là một kỹ thuật xác định thời gian định mức/tiêu chuẩn cho một công việc mà không cần phải bấm giờ như cách mà tiêu chuẩn hóa thường làm

Tháng Năm 15, 2017
View the Post

ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Là kỹ thuật giúp đảm bảo tiến độ giao hàng

Tháng Năm 8, 2017
View the Post