Đào tạo Công việc tiêu chuẩn

Đào tạo Công việc tiêu chuẩn

Lập công việc tiêu chuẩn (Standardized work) là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của quản lý sản xuất. Bạn sẽ cần công việc tiêu chuẩn để hoạch định năng lực, kế hoạch sản xuất. Bạn cũng cần công việc tiêu chuẩn cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và phát hiện bất thường, lãng phí trong sản xuất

Công việc tiêu chuẩn

BẠN KHÔNG THỂ CẢI TIẾN NẾU KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN

Hiện nay, làn sóng chuyển đổi số đang ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp trở ngại rất khó vượt qua, một trong số đó là công việc tiêu chuẩn còn thiếu rất nhiều. Dù bạn muốn triển khai hệ thống sản xuất tuyệt vời như thế nào, cũng không thể thiếu công việc tiêu chuẩn.

Bạn không biết thiết lập công việc như thế nào cho phù hợp?

Dịch vụ của chúng tôi

Công việc tiêu chuẩn như “cánh cửa đầu tiên” của mọi hoạt động cải tiến, vì vậy đây là công việc hằng ngày của các chuyên gia VJIP khi triển khai đào tạo, tư vấn

Nội dung (01 ngày):

 • Quan điểm về hiệu suất sản xuất
 • Những mục tiêu trong sản xuất và rào cản khi thiếu tiêu chuẩn hóa
 • Vai trò của người quản lý sản xuất và rào cản khi thiếu tiêu chuẩn hóa
 • Các hình thái của tiêu chuẩn hóa
 • Công việc tiêu chuẩn và vai trò trong hệ thống sản xuất
 • Hướng dẫn xây dựng Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn xây dựng bảng hướng dẫn yếu tố công việc
 • Hướng dẫn thiết lập thời gian tiêu chuẩn: 3 phương án thường dùng
 • Ứng dụng thiết lập công việc tiêu chuẩn trong cải tiến
 • Workshop: Xây dựng công việc tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn công việc tiêu chuẩn cho công nhân
 • Cải tiến công việc tiêu chuẩn

Khách hàng nhận xét về chúng tôi

Kết quả hướng tới

Tiêu chuẩn hóa công việc

Công việc tiêu chuẩn ngoài việc giúp ổn định năng suất, chất lượng; khi kết hợp cùng hoạt động Kaizen sẽ giúp doanh nghiệp theo đuổi mô hình cải tiến liên tục. Ngoài ra, Công việc tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp định lượng được hầu hết các chỉ tiêu quản lý hiệu quả sản xuất

Vì sao lựa chọn dịch vụ của chúng tôi?

Tại VJIP, chúng tôi luôn luôn hướng đến giá trị thực tế, lợi ích lâu dài cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia tinh gọn thực chiến trên 20 năm kinh nghiệm và sự am hiểu vấn đề của đa ngành nghề, chúng tôi sẽ giúp các học viên có những kiến thức hữu dụng sau mỗi khóa học.