Quản lý sản xuất

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skill) là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong công việc đối với nhân sự các cấp trong doanh nghiệp. Vì thế đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề là quan...
Tháng Mười Một 4, 2023
View the Post

Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Đào tạo Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp Là những người được ủy quyền cao nhất trong hoạt động sản xuất của nhà máy, giám đốc sản xuất phải đảm bảo được những mục tiêu về lợi nhuận trong doanh nghiệp trong phạm vi sản xuất. Để đạt được những mục tiêu đó, giám đốc...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Đào tạo quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP Một chương trình được thiết kế và giảng dạy theo phong cách Nhật Bản. Bổ sung những kỹ năng chuẩn mực và thực chiến nhất dành cho cấp Quản đốc phân xưởng ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA ĐÀO TẠO Giới thiệu khóa đào tạo Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Tổ trưởng, chuyền trưởng là những người trực tiếp quản lý công nhân tại dây chuyền sản xuất, họ là người giám sát, đào tạo và hỗ trợ cho công nhân trong xuyên suốt quá trình sản xuất. Vì vậy, họ cũng cần được trang bị những...
Tháng Mười 9, 2023
View the Post

Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Một chương trình được thiết kế và giảng dạy theo phong cách Nhật Bản.
Bổ sung những kỹ năng chuẩn mực và thực chiến nhất dành cho cấp Quản đốc phân xưởng

Tháng Sáu 18, 2023
View the Post