Xây dựng hệ thống kiến nghị - KSS

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chuyên môn > Xây dựng hệ thống kiến nghị – KSS

Xây dựng hệ thống kiến nghị – KSS

Triển khai một hệ thống cải tiến Kaizen Suggestion System – KSS luôn cần đi kèm trao quyền. Hai công việc này là hai cánh tay không thể thiếu. Nếu triển khai KSS mà không trao quyền, tức là không huy động được sức mạnh và ý tưởng của tập thể, thì ngay sau đó cũng sẽ gặp khó khăn khi triển khai các ý tưởng cải tiến.

Do vậy, có một số tips được đúc kết lại đối với hai việc này như sau:

+ Đối với xây dựng hệ thống cải tiến:

NÊN:1. Động viên mọi người cùng tham gia.2. Nghĩ các phong trào sáng tạo để lôi kéo nhiều người.3. Lắng nghe tất cả các ý kiến của mọi người (nếu không họ sẽ cảm thấy phí công tham gia).4. Động viên mọi người hình thành các nhóm chất lượng.5. Giải thích rõ lý do tại sao một ý tưởng được dùng hoặc bị loại.

KHÔNG NÊN:1. Bắt ép người khác tham gia.2. Từ chối ý tưởng ngay lập tức (Tạo cảm giác phủ nhận).3. Hào hứng triển khai ngay lập tức (Lỡ ý tưởng sai thì …).4. Lấy ý tưởng của người khác.5. Để các ý tưởng đề xuất rơi vào im lặng mà không nói nguyên do.6. Giành quyền kiểm soát nhóm.

+Đối với phương pháp trao quyền:NÊN + KHÔNG NÊN:Vui lòng tham khảo cuốn “Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota”, được biên soạn bởi nhóm Việt Fuji.

blank
Luu Khai
Written by: Luu Khai