dao tao quan ly san xuat

Công việc mẫu của người quản đốc

Nhằm thực hiện tốt vai trò và chức năng trong phân xưởng, người quản đốc cần thực hiện tốt những công việc của mình để hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi, tạo hiệu quả cao. Một số công việc mẫu của vị trí quản đốc sản xuất dưới đây sẽ giúp những người…

Tháng Tám 30, 2023
View the Post

Kỹ năng cần có của người quản đốc

Kỹ năng trong công việc của quản lý sản xuất sẽ quyết định đến chất lượng, chức năng của họ trong công việc. Kỹ năng tốt sẽ dẫn tới chức năng tốt từ đó hiệu suất công việc tốt. Từ đó, sẽ trở thành một người quản đốc sản xuất thành công trong công việc….

Tháng Tám 30, 2023
View the Post

Đào tạo quản đốc – vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Tất cả các vị trí công việc đều có những khó khăn nhất định, có những khó – dễ trong quá trình hoạt động, khó khăn của quản đốc sản xuất trong các doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, các chương trình đào tạo quản đốc có vai trò vô cùng to…

Tháng Tám 30, 2023
View the Post

Quản đốc sản xuất có thật sự cần thiết?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa kèm theo hội nhập – đa phương hóa thúc đẩy công nghiệp sản xuất phát triển hơn bao giờ hết. Quản đốc sản xuất cũng trở thành yếu tố vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát, thúc đẩy hoạt động của lượng lớn công nhân – người lao…

Tháng Tám 9, 2023
View the Post

Khóa học thực chiến của VJIP

Sau những lần chinh chiến với hàng loạt vấn đề của các doanh nghiệp sản xuất, đội ngũ chuyên gia của VJIP 株式会社 ngồi lại và đúc rút kinh nghiệm, tri thức để xây dựng những khoá học, chương trình tư vấn được đóng gói dựa trên thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp…

Tháng Tư 11, 2020
View the Post

Chúng ta vẫn còn thua nền công nghiệp sản xuất của thế giới 50-60 năm?!!

[Góc nhìn từ chuyên gia VJIP] Trong khi người Mỹ phát minh ra TWI từ trong thế chiến, người Nhật đón lấy và phát triển thêm Lean, TPM, QCC,… và có những giải thưởng quốc gia để nâng cao năng suất, chất lượng, bảo trì, nhằm cải thiện nền công nghiệp sản xuất từ những…

Tháng Tư 11, 2020
View the Post

Lean và Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong vòng 1 năm, có khoảng 107 bài báo, kỷ yếu hội nghị được công bố với từ khoá “lean manufacturing, lean production”. Tuy nhiên trong đó chỉ có 42 bài báo đã xuất bản, đưa ra ý tưởng rõ ràng và liên hệ trực tiếp giữa “Lean manufacturing” và “Industry 4.0”. Trong số 42…

Tháng Tư 11, 2020
View the Post

Văn hóa chất lượng doanh nghiệp

Văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp, có lẽ là một đề tài không mới. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có một người lãnh đạo đủ tầm nhìn để đầu tư vào tài sản vô hình: là văn hóa. Nhưng giải pháp tình thế đơn giản nhất, là bỏ tiền ra thuê…

Tháng Tư 11, 2020
View the Post

Xây dựng hệ thống kiến nghị – KSS

Triển khai một hệ thống cải tiến Kaizen Suggestion System – KSS luôn cần đi kèm trao quyền. Hai công việc này là hai cánh tay không thể thiếu. Nếu triển khai KSS mà không trao quyền, tức là không huy động được sức mạnh và ý tưởng của tập thể, thì ngay sau đó…

Tháng Tư 10, 2020
View the Post

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai Xoay vòng công việc là một công cụ không mới trong SX tinh gọn. Tuy nhiên, dựa theo đặc thù của mỗi công ty, mà nên chọn phạm vi, thời gian, quy mô, phương pháp xoay vòng khác nhau.+ Với những công ty có lực lượng…

Tháng Tư 10, 2020
View the Post