Khóa học thực chiến của VJIP

Khóa học thực chiến của VJIP

Sau những lần chinh chiến với hàng loạt vấn đề của các doanh nghiệp sản xuất, đội ngũ chuyên gia của VJIP 株式会社 ngồi lại và đúc rút kinh nghiệm, tri thức để xây dựng những khoá học, chương trình tư vấn được đóng gói dựa trên thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Cốt lõi tri thức chúng tôi truyền tải là nghệ thuật xây dựng hệ thống và những mô hình quản trị sản xuất đã thành công trên thế giới. Bên cạnh đó, phần giá trị thêm vào của VJIP được hình thành bởi kinh nghiệm thực chiến dày dặn của các chuyên gia, những người đã tham gia vào các hoạt động cải tiến của các công ty vừa và nhỏ, các tập đoàn FDI hàng đầu.

Sự tuỳ biến đó làm nên đặc thù của thương hiệu “Kaizen thực chiến” mà VJIP là một trong những công ty tư vấn đầu tiên khởi xướng tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ truyền đạt về kiến thức, công cụ, phương pháp, lộ trình như những đơn vị đào tạo khác, chúng tôi xắn tay áo cùng tham gia vào những chương trình cải tiến của doanh nghiệp, tháo gỡ cho họ những vướng mắc giai đoạn đầu để dành nguồn lực cho cải tiến và đầu tư cho phát triển hệ thống lâu dài.

Chúng tôi cũng kết hợp với những đơn vị cung cấp giải pháp phần cứng, hoặc giải pháp công nghệ thông tin, để đem lại cho khách hàng những hệ thống sản xuất hiện đại, với những dữ liệu vận hành đáng tin cậy để đưa ra quyết định, kết hợp với nguyên tắc của chủ nghĩa tam hiện để triệt để giải quyết vấn đề vận hành.

Xem thêm  Bảo trì sớm và những trở ngại

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch “thăm bệnh”, và có thông tin chi tiết về các gói dịch vụ VJIP có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.Vì một nền sản xuất Việt Nam chuyên nghiệp hơn!

ENGLISH CONTENT

Having experience of dealing with mind-boggling problems of production enterprises, VJIP consultant team have wrapped up our knowledge and comprehension into courses and consultancy packages, in accordance with Vietnamese SME status quo and needs.The core of knowledge that we convey is the state-of-the-art industrial system building techniques, and operation management models which have gained success globally. Our value-added portion represents in the in-depth understanding of Vietnamese working culture, and work behavior that sometimes can be difficult to adjust from outsiders. Our consultants have been taking part in improvement initiatives in SMEs, FDI companies, international corporations, and the most important, we understand Vietnamese ways of thinking and improving.That flexibility make VJIp an outstanding consulting firm with the special guideline “Practical Kaizen”, which we are the first in line to raise the flag in Vietnam. We do not impart only general knowledge, tools and methods, roadmaps as conventional training firms do. We roll up our sleeves joining enterprises’ gemba and kaizen activities, help them to optimize the current constraints in their production flow, thus save money, resources and time for long-term improvement towards a sustainability development, which yields a reliable manufacturing system in future.We also work in close connection with other hardware providers, or ICT solution providers, bringing our customers modern manufacturing systems, with truthful data and visualization for decision making, along with 3G principles of Kaizen, to eradicate fault and variation root causes.Contact us for plant visiting and diagnosis, and more details about the service packages that fits your shoes the most, and the proposal of value adding from VJIP team for your business.Strive for a professional Vietnamese manufacturing!

Xem thêm  Poka-Yoke, Tại sao cần?
Luu Khai
Written by: Luu Khai