Góc nhìn về trụ cột FI trong TPM

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chuyên môn > TPM > Góc nhìn về trụ cột FI trong TPM

Góc nhìn về trụ cột FI trong TPM

Trong bảo trì năng suất (Total Productive Maintenance – TPM), có một trụ cột mà mọi người hay nhầm lẫn với chương trình Kaizen tổng thể.

Đó là chương trình cải tiến có trọng tâm (Focus Improvement – FI). Vậy FI khác và giống gì so với Kaizen thông thường?Điểm đặc trưng nhất, là FI của TPM tập trung nhiều hơn và tổn thất của máy móc, và trong quá trình xử lý tổn thất, có thể xử lý cả lãng phí. Còn với Kaizen, chúng ta nhìn vào lãng phí trước, sau đó có thể dẫn đến loại trừ được tổn thất.Về mặt lý thuyết, chương trình FI có thể tập trung xử lý tất cả các vấn đề, của tất cả các loại tổn thất trên máy móc.

Tất nhiên, chất lượng của việc cải tiến sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng nhận diện lãng phí, tổn thất và kỹ năng giải quyết vấn đề của nhóm cải tiến. FI không phải là một công cụ đa năng hữu hiệu. Nó chỉ là một chương trình, và sẽ không thể đem lại hiệu quả nếu như những thành viên triển khai nó không thực sự hiểu rõ vấn đề mình mong muốn, và đưa ra được những chứng cứ xác đáng cho việc cải tiến. VJIP 株式会社

Xem thêm  So sánh Sản xuất Lean và Sản xuất đáp ứng nhanh (QRM)
blank
Luu Khai
Written by: Luu Khai