Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chuyên môn > Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai Xoay vòng công việc là một công cụ không mới trong SX tinh gọn. Tuy nhiên, dựa theo đặc thù của mỗi công ty, mà nên chọn phạm vi, thời gian, quy mô, phương pháp xoay vòng khác nhau.+ Với những công ty có lực lượng lao động trực tiếp ít biến động nhiều năm, duy trì một tỉ lệ tuyển dụng nhân viên mới ổn định, chỉ rút các nhân viên cũ lên vị trí quản lý, thì xoay vòng công việc có mục đích chính là chuyển giao những kỹ năng nghề nghiệp cho người mới, giảm rủi ro khi trình độ tay nghề tập trung quá nhiều vào một nhân công, và đa dạng hóa sự lựa chọn khi có nhân công nghỉ đột xuất. Việc xoay vòng của những công ty này không cần gấp rút, và phạm vi chỉ tập trung vào những kỹ năng quan trọng, cần học mất nhiều thời gian. Việc lựa chọn nhân công sẽ tham gia xoay vòng cũng tùy thuộc vào số lượng vị trí cần thay đổi, không nhất thiết triển khai diện rộng. + Với những công ty có lực lượng lao động trực tiếp biến động vừa phải, chu kỳ hàng năm, tốn nhiều thời gian để tuyển dụng và đào tạo nhân công mới, tỉ lệ nghỉ việc không cao, thì xoay vòng công việc chủ yếu nhằm giảm thiểu rủi ro khi chưa kịp tuyển dụng nhân sự mới. Thời gian xoay vòng cho một công đoạn tối thiểu phải nhỏ hơn thời gian tuyển dụng một nhân công vào công đoạn đó. Nói cách khác, chu kỳ tạo ra một nhân công nội bộ lấp vào chỗ trống phải ngắn hơn chu kỳ tuyển dụng một nhân công từ bên ngoài. Số lượng nhân công tham gia xoay vòng phải duy trì một tỉ trọng vừa phải, cố định, dựa vào tỉ lệ nghỉ việc trung bình các năm trước. Phạm vi xoay vòng, sẽ tập trung lớn nhất vào các công đoạn khó tuyển người, hoặc mất thời gian để học nghề.+ Với những công ty có lực lượng lao động trực tiếp biến động liên tục trong năm, theo đặc thù mùa vụ, hoặc thường có nhu cầu tăng gia sản xuất tạm thời theo giai đoạn, thì xoay vòng công việc là một biện pháp tiên quyết, liên quan mật thiết đến năng suất và chất lượng. Nhằm loại bỏ việc năng suất và chất lượng biến động cao do một loạt nhân công mới tham gia vào tất cả các vị trí, thì xoay vòng công việc sẽ đưa các nhân công đã được đào tạo xoay vòng lên các vị trí yêu cầu tay nghề cao, và lấy các nhân công thời vụ vào các vị trí yêu cầu tay nghề cơ bản. Bằng cách đó, những nhân công cũ đã trải qua đào tạo xoay vòng, sẽ là những người góp phần vào kiểm định những sản phẩm được sơ chế, gia công thô từ những nhân công thời vụ. Chu kỳ xoay vòng công việc đối với những công ty như vậy sẽ phải tính theo số thời vụ trong năm. Số lượng nhân công tham gia xoay vòng: càng lớn càng tốt, phụ thuộc vào tỉ số gia tăng sản lượng mà công ty muốn triển khai. Phạm vi xoay vòng sẽ bao gồm tất cả các công đoạn. Việc lựa chọn nhân công tham gia vào các tầng khác nhau của xoay vòng, sẽ phụ thuộc vào tay nghề hiện tại, và nhu cầu tăng gia sản xuất của từng công đoạn. Để đưa ra được lời giải phù hợp cho bài toán này, cần thông qua quá trình hợp tác và trao đổi thông tin để ra quyết định của bộ phận nhân sự, bộ phận kỹ thuật sản xuất, và bộ phận lập kế hoạch. Đầu vào của bài toán, sẽ là thông tin về biến động nhân sự trong quá khứ, trình độ kỹ năng hiện tại của nhân sự sản xuất, đặc điểm các công đoạn sản xuất, kế hoạch sản xuất hiện tại và trong tương lai. Đầu ra của bài toán, sẽ là kế hoạch xoay vòng, bao gồm phạm vi, thời gian, quy mô và phương pháp thực hiện, đánh giá hiệu quả.

Xem thêm  Góc nhìn về trụ cột FI trong TPM

#VJIP là công ty tư vấn-đào tạo kaizen thực chiến. Chúng tôi cung cấp các khoá đào tạo in-house và public, các chương trình tư vấn về các chủ đề:- Cải tiến hiện trường theo 5S3D- Quy trình vận hành tiêu chuẩn SOP- Đào tạo trong công nghiệp TWI (JI, JR, JM)- Sản xuất tinh gọn Lean- Chất lượng Six Sigma- Quản lý chất lượng tổng thể TQM- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng QMS- Quản lý bảo trì theo bảo trì năng suất tổng thể TPM- Lập kế hoạch và điều độ sản xuất PPC- Xây dựng hệ thống MRP, MES, ERP, IoT,…- Chuyển đổi số và thiết kế nhà xưởng thông minh- Xây dựng hệ thống BSC/KPI- Hệ thống kiến nghị Kaizen- Mô hình quản trị vận hành tối ưu Operational Excellence.VJIP 株式会社

Luu Khai
Written by: Luu Khai