skill matrix

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai

Xoay vòng công việc: Bài toán cho tương lai Xoay vòng công việc là một công cụ không mới trong SX tinh gọn. Tuy nhiên, dựa theo đặc thù của mỗi công ty, mà nên chọn phạm vi, thời gian, quy mô, phương pháp xoay vòng khác nhau.+ Với những công ty có lực lượng…

Tháng Tư 10, 2020
View the Post