Lean và Cách mạng công nghiệp 4.0

Lean và Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong vòng 1 năm, có khoảng 107 bài báo, kỷ yếu hội nghị được công bố với từ khoá “lean manufacturing, lean production”. Tuy nhiên trong đó chỉ có 42 bài báo đã xuất bản, đưa ra ý tưởng rõ ràng và liên hệ trực tiếp giữa “Lean manufacturing” và “Industry 4.0”.

Trong số 42 bài này, có 21 bài định tính và 21 bài định lượng. Tỉ lệ này nói lên rằng, dẫu sản xuất tinh gọn không còn mới, và sự hào hứng với cmcn 4.0 cũng gần đạt điểm bão hoà, nhưng việc kết hợp giữa sxtg và cmcn vẫn còn là một đề tài lạ lẫm, khiến nhiều nhà nghiên cứu đang lần mò trong bóng tối giữa các quan niệm, phương thức:

– Là cơ sở hạ tầng ICT đã hỗ trợ cho Sxtg, hay là cmcn 4.0?- Bên cạnh việc kết nối để thông suốt thông tin, thì việc điều khiển các thiết bị, máy móc trong hệ thống sản xuất theo sxtg sẽ dẫn đến sự tăng trưởng về năng suất?

– Sxtg là một triết lý. Cách làm của chúng ta hiện nay là sử dụng triết lý ấy để thiết kế hệ thống, điều khiển hệ thống. Nhưng hệ thống vật lý thì có thể kiểm nghiệm hiệu quả bằng mô phỏng, còn nhân tố con người thì mô phỏng như thế nào? Cảm xúc và sự sẵn sàng làm việc của nhân công có thể sử dụng một hàm số quen thuộc (weibull, log normal,…) để thể hiện hay không?Sẽ là vội vàng nếu chúng ta kết luận một cách quá tổng quát. Sự thay đổi đang diễn ra, và ta cần thời gian để có thể tổng hợp những giải pháp hiện tại thành một triết lý, lý thuyết mới.

Xem thêm  Chúng ta vẫn còn thua nền công nghiệp sản xuất của thế giới 50-60 năm?!!

Ths. Tran Tuan Anh – CG VJIP

Luu Khai
Written by: Luu Khai