Tài liệu quản lý sản xuất

Tài liệu quản lý sản xuất

Tài liệu quản lý sản xuất

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tài liệu quản lý sản xuất luôn là một câu hỏi được nhiều thành viên cộng đồng Quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC đặt câu hỏi. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa sẵn sàng để hỗ trợ cộng đồng trong nguồn lực giới hạn của chúng tôi

Năm 2023, chúng tôi tiếp nhận đề nghị phối hợp từ dự án VITASK trong việc truyền tải cuốn tài liệu về Quản trị vận hành sản xuất đến cộng đồng VPMC, điều đó khiến chúng tôi rất vui và vinh dự khi giúp được một phần cho cộng đồng.

NỘI DUNG TÀI LIỆU QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tài liệu bao gồm các nội dung sau

Qúa trình phát triển của quản trị vận hành-sản xuất

Hệ thống quản trị vận hành sản xuất

Dự báo nhu cầu

Thiết kế sản phẩm

Thiết kế hệ thống và quy trình làm việc

Quản trị chất lượng

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý tồn kho

Hệ thống sản xuất JIT và Lean

Quản lý dự án

GIỚI THIỆU DỰ ÁN VITASK

Là một phần của ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức), Trung tâm VITASK được thành lập tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực công nghệ vật liệu và linh kiện dựa trên nhu cầu của các công ty địa phương tại Việt Nam, thông qua đào tạo nhân lực chuyên môn, hỗ trợ phân tích thử nghiệm và trao đổi giữa các công ty của cả hai nước. Là dự án góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam thông qua sự hỗ trợ liên tục, bao gồm cả việc mở rộng và thúc đẩy sự phát triển đôi bên cùng có lợi giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Xem thêm  3 CÔNG CỤ CẢI THIỆN TINH GỌN QUAN TRỌNG TRONG ĐÀO TẠO LEAN
Quản lý sản xuất
Q cost
chuỗi cung ứng

Cuốn tài liệu Quản trị sản xuất này là một bộ sách tổng quát về quản lý vận hành sản xuất chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm khóa học quản lý sản xuất của VJIP cung cấp để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho công việc quản lý sản xuất.

TẢI TÀI LIỆU QUẢN LÝ SẢN XUẤT

blank
Luu Khai
Written by: Luu Khai