Sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing là gì?

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chia sẻ VJIP > Sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing là gì?

Sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing là gì?

Là tập hợp các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ các lãng phí xảy ra trên dòng chảy giá trị của sản phẩm

Cắt nghĩa

  • Lean: (dịch nghĩa đen là Nạc) Phần thịt chủ yếu bao gồm cơ nạc (không có mỡ)
  • Tư duy Lean là một cách tiếp cận nhằm mục đích loại bỏ tất cả các lãng phí (chất béo) mang lại gánh nặng cho hệ thống.
  • Định nghĩa phổ biến về Sản xuất Tinh gọn (Lean Manufacturing)  thường bao gồm những điều sau:
  • Là một tập hợp các kĩ thuật toàn diện khi kết hợp với nhau cho phép bạn giảm và loại bỏ các lãng phí. Việc này làm cho doanh nghiệp của bạn gọn gàng hơn, linh hoạt hơn và phản ứng nhanh nhạy hơn bằng cách giảm các lãng phí.
  • Lean là cách tiếp cận có hệ thống để xác định và loại bỏ lãng phí thông qua cải tiến liên tục bằng cách cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng để theo đuổi sự hoàn hảo.

Định nghĩa về Doanh nghiệp Lean

Một doanh nghiệp tập trung vào loại bỏ lãng phí và tập trung vào nhu cầu của khách hàng trong tất cả các bộ phận hoạt động, sản xuất và quản trị. Doanh nghiệp tập trung vào các cấu trúc và quy trình tinh gọn, tính linh hoạt trong phản ứng, các phương pháp và kỹ thuật để liên tục nắm bắt các cơ hội mới xuất hiện.

blank

Các tư duy tinh gọn chính

Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tinh gọn hàng loạt là những thuật ngữ mới có thể chấp nhận được do Jim Womack, Daniel Jones và Daniel Roos sáng tác trong cuốn sách của họ, The Machine that changed the world [1991]. Trong cuốn sách, các tác giả đã đánh giá các hoạt động sản xuất qua ví dụ về Toyota Production System. Sản xuất tinh gọn là loại bỏ các lãng phí một cách có hệ thống. Hầu hết những lợi ích này dẫn đến để giảm chi phí sản xuất đơn vị

blank
Có thể xem TPS là một hệ thống sản xuất tinh gọn thành công nhất trên thế giới

Ví dụ, sử dụng thiết bị và không gian hiệu quả hơn dẫn đến chi phí khấu hao trên mỗi đơn vị sản xuất thấp hơn, sử dụng lao động hiệu quả hơn làm giảm chi phí lao động trên một đơn vị sản xuất và giảm sản phẩm sai lỗi dẫn đến giảm giá vốn hàng bán. Một cách khác để nhìn vào Sản xuất tinh gọn là sản xuất tinh gọn nhằm mục đích đạt được đầu ra với ít đầu vào hơn – ít thời gian hơn, ít không gian hơn, ít công sức của con người hơn, ít máy móc hơn, ít nguyên liệu hơn, ít chi phí hơn

Xem thêm  3 CÔNG CỤ CẢI THIỆN TINH GỌN QUAN TRỌNG TRONG ĐÀO TẠO LEAN

 

blank
Avatar
Written by: admin