WEBINAR: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chưa được phân loại > WEBINAR: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

WEBINAR: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Không ai có nhiều vấn đề hơn người tự cho rằng mình không có vấn đề gì – Là một câu nói nổi tiếng của ngài Taiichi Ohno.

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp khi được hỏi về các vấn đề cần giải quyết của mình là gì, họ đều không có một câu trả lời chính xác hoặc chung chung, điều đó dẫn tới quá trình giải quyết vấn đề không đi tới đâu và thường mất rất nhiều thời gian cho công tác họp hành. Đa phần các doanh nghiệp chưa thực sự coi việc nêu vấn đề và giải quyết vấn đề là một công việc nên được khuyến khích, họ coi vấn đề là”xấu”, bởi vậy có nhiều vấn đề mãi mãi không được giải quyết và liên tục lặp đi lặp lại, cho đến khi lãnh đạo cao nhất phải trực tiếp ra quyết định.

Tuy nhiên, bạn sẽ thay đổi quan điểm về hoạt động giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp khi biết được những lợi ích to lớn phía sau của hoạt động giải quyết vấn đề, bạn có thể sẽ suy nghĩ tích cực hơn khi phát hiện ra vấn đề, bởi đó là kho báu của doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa giải quyết vấn đề trở thành một động lực tăng năng suất quan trọng trong doanh nghiệp. Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP phối hợp cùng Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam (IDCS) xây dựng  Webinar với chủ đề: xây dựng  Webinar với chủ đề:

Xem thêm  Phương pháp đo lường thời gian tiêu chuẩn

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

Mục tiêu của webinar

  • Thấu hiểu vai trò của Hệ thống giải quyết vấn đề đối với sự phát triển bền vững
  • Cách gọi tên đúng cho những vấn đề của doanh nghiệp
  • Các phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản
  • Những yêu tố giúp xây dựng hệ thống giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp

Đối tượng: Các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao của các doanh nghiệp, số lượng tối đa 20 người

Ngày tổ chức: 9h00 – 11h30, Thứ 7 ngày 24/07/2021

Diễn giả:

  • Mr Phạm Ngọc Sáng – Quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI Việt Nam
  • Ths. Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc phát triển dự án Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP
  • Mr Hoàng Bá Sơn – Giám đốc trung tâm IDCS
  • Host: Mr Lưu Nhân Khải – CEO VJIP

Hình thức tổ chức: Online qua nền tảng MS Team meeting.

Hình thức đăng ký: Để đăng ký, mời các bạn điền các thông tin vào link sau:  https://forms.gle/QdvE1NXsZ3BFd4MB8

Chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký qua tin nhắn và gửi đường link phòng họp qua Email đã đăng ký

Đặc biệt, chúng tôi sẽ có chuyên gia hỗ trợ miễn phí 5 doanh nghiệp triển khai hệ thống giải quyết vấn đề sau khi kết thúc Webinar

Avatar
Written by: admin