Chưa được phân loại

Phương pháp đo lường thời gian tiêu chuẩn

Vai trò của Thời gian tiêu chuẩn Có lẽ không ai có thể phủ nhận vai trò của Công việc tiêu chuẩn nói chung và thời gian tiêu chuẩn nói riêng đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hiện tại. Xét riêng về thời gian tiêu chuẩn, bản thân nó có sự…

Tháng Năm 1, 2023
View the Post

WEBINAR: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Không ai có nhiều vấn đề hơn người tự cho rằng mình không có vấn đề gì – Là một câu nói nổi tiếng của ngài Taiichi Ohno. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp khi được hỏi về các vấn đề cần giải quyết của mình là gì, họ đều không có một câu trả…

Tháng Bảy 20, 2021
View the Post