Kaizen

WEBINAR: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Không ai có nhiều vấn đề hơn người tự cho rằng mình không có vấn đề gì – Là một câu nói nổi tiếng của ngài Taiichi Ohno. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp khi được hỏi về các vấn đề cần giải quyết của mình là gì, họ đều không có một câu trả…

Tháng Bảy 20, 2021
View the Post