Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Chia sẻ VJIP > Định nghĩa giá trị và lãng phí trong sản xuất

Định nghĩa giá trị và lãng phí trong sản xuất

Chúng ta đã đọc qua định nghĩa về sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing, là một tập hợp các công cụ và phương pháp để liên tục loại bỏ các lãng phí. Vậy lãng phí là gì? Chúng ta sẽ tiếp cận với định nghĩa sau đây

Giá trị là gì?

 • Trong Sản xuất Tinh gọn, giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định chỉ dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ với các thông số kỹ thuật nhất định, khách hàng đã sẵn sàng trả tiền và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, với một mức giá xác định.
 • Hoạt động sản xuất có thể được nhóm thành ba loại hoạt động sau: necessity, product, services .

Các loại hoạt động trong một dòng chảy chuỗi giá trị (Value Stream):

 • Hoạt động tạo giá trị gia tăng (VA) là các hoạt động biến các nguyên vật liệu thành sản phẩm chính xác mà khách hàng yêu cầu.
 • Các hoạt động không tạo giá trị gia tăng nhưng cần thiết là các hoạt động không gia tăng giá trị từ quan điểm của khách hàng nhưng cần thiết để tạo ra sản phẩm trừ khi nguồn cung cấp hiện tại hoặc quy trình sản xuất hoàn toàn đã thay đổi. Loại lãng phí này có thể được loại bỏ về lâu dài nhưng khó có thể bị loại bỏ trong thời gian ngắn hạn. Ví dụ, mức độ hàng tồn kho lớn có thể được yêu cầu làm kho đệm (dự trữ bình ổn), mặc dù điều này có thể giảm dần khi sản xuất nhiều hơn ổn định.
 • Ví dụ: Công cụ thay đổi khuôn khổ, điều chỉnh, lấy / thả
 • Hoạt động không tạo giá trị gia tăng (NVA) là những hoạt động không cần thiết để chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm khách hàng muốn. Bất cứ thứ gì không phải là giá trị gia tăng có thể được định nghĩa là lãng phí. Bất cứ điều gì thêm không cần thiết thời gian, công sức hoặc chi phí được coi là không tạo giá trị gia tăng (NVA). Một cách khác để xem lãng phí là nó là bất kỳ vật liệu nào hoặc hoạt động mà khách hàng không sẵn sàng trả tiền. Thử nghiệm hoặc kiểm tra vật liệu cũng được coi là lãng phí vì điều này có thể được loại bỏ trong chừng mực vì quá trình sản xuất có thể được cải thiện để loại bỏ các khuyết tật xảy ra.
 • Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp Tinh gọn (LERC) ở Vương quốc Anh chỉ ra rằng đối với một ngành sản xuất điển hình của công ty có thể chia nhỏ tỷ lệ hoạt động như sau:
 • Hoạt động tạo ra giá trị gia tăng (VA): 5%
 • Hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng (NVA): 60%
 • Hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng nhưng cần thiết: 35%
 • Tổng: =100%
blank

Thế nào là lãng phí?

“Lãng phí là bất kỳ thứ gì khác ngoài lượng thiết bị, vật liệu, bộ phận, không gian và thời gian tối thiểu của công nhân hoàn toàn cần thiết để gia tăng giá trị cho sản phẩm. ”

Shoichiro Toyoda ,President, Toyota Motor Co.

Kẻ thù #1: Lãng phí (Muda)

Ban đầu, 7 loại lãng phí chính được xác định là một phần của Hệ thống Sản xuất Toyota. Tuy nhiên, danh sách này đã được được sửa đổi và mở rộng bởi các nhà thực hành sản xuất tinh gọn khác nhau và bao gồm những nội dung sau:

 • Sản xuất thừa (Over-production): Sản xuất thừa là sản xuất nhiều hơn một cách không cần thiết so với nhu cầu hoặc sản xuất quá sớm trước khi cần thiết. Điều này làm tăng nguy cơ lỗi thời, tăng nguy cơ sản xuất điều sai và làm tăng khả năng phải bán những các mặt hàng được giảm giá hoặc loại bỏ chúng dưới dạng phế liệu. Tuy nhiên, có một số các trường hợp khi sản xuất thêm bán thành phẩm hoặc thành phẩm được coi là chiến lược có chủ đích, ngay cả bởi các doanh nghiệp theo mô hình sản xuất tinh gọn.
 • Sai lỗi (Defects): Ngoài các sai lỗi vật lý trực tiếp thêm vào chi phí của hàng hóa đã bán, sai lỗi có thể bao gồm sai sót trong thủ tục giấy tờ, cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm, giao hàng muộn, sản xuất thông số kỹ thuật không chính xác, sử dụng quá nhiều nguyên liệu thô hoặc tạo ra phế liệu không cần thiết.
 • Hàng tồn kho (Inventory): Lãng phí hàng tồn kho có nghĩa là có sự tồn tại của nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm. Hàng tồn kho tăng dẫn đến chi phí phục vụ hàng tồn kho cao hơn, chi phí lưu kho cao hơn và tỷ lệ sai hỏng cao hơn.
 • Vận chuyển (Transportation): Lãng phí vận chuyển bao gồm mọi chuyển động của vật liệu mà không thêm bất kỳ giá trị nào cho sản phẩm, chẳng hạn như vật liệu di chuyển giữa các máy trạm. Vận chuyển giữa các công đoạn chế biến dẫn đến kéo dài thời gian chu kỳ sản xuất, việc sử dụng không hiệu quả lao động và không gian và có thể cũng là một nguồn gây lãng phí
 • Chờ đợi (Waiting): Lãng phí chờ đợi là thời gian nhàn rỗi của công nhân hoặc máy móc do tắc nghẽn hoặc dòng sản xuất kém hiệu quả trên sàn nhà máy. Chờ đợi cũng bao gồm sự chậm trễ nhỏ giữa quá trình xử lý của các đơn vị. Chờ đợi dẫn đến làm tăng chi phí lao động và chi phí khấu hao trên một đơn vị đầu ra.
 • Thao tác (Motion): Lãng phí thao tác bao gồm mọi chuyển động thể chất không cần thiết bởi người lao động khiến họ chuyển hướng khỏi công việc chế biến thực tế. Ví dụ, việc đi bộ xung quanh nhà máy để tìm một công cụ thậm chí không cần thiết hoặc chuyển động khó thao tác, do thiết kế công thái học kém, làm chậm công nhân.
 • Thừa quy trình (Over-processing): Thừa quy trình vô tình làm nhiều hơn công việc gia công hơn khách hàng yêu cầu về chất lượng sản phẩm hoặc các tính năng – chẳng hạn như đánh bóng hoặc áp dụng hoàn thiện trên một số khu vực của sản phẩm mà khách hàng sẽ không nhìn thấy.
blank

Kẻ thù # 2 – Lãng phí (MURA):

Nó có nghĩa là xảy ra không thường xuyên, không đồng bộ trong quá trình sản xuất.

Xem thêm  Giám Đốc Sản Xuất Là Làm Gì? Tất Tần Tật Công Việc Về CPO

Bao gồm:

 • Các sự kiện xảy ra không thường xuyên
 • Sự việc xảy ra tại một số địa điểm cố định.
 • Những điều xảy ra với một số người cố định.
 • Khi một bên đúng và một bên khác sai.

Kẻ thù # 3 – Lãng phí (MURI):

Nó có nghĩa là căng thẳng, sức ép, sự quá tải trong quá trình sản xuất

Nó bao gồm:

 • Dao động lớn công việc giữa các thời điểm khác nhau.
 • Yêu cầu nhiều năng lượng, sức lực hơn trong khi làm việc.
 • Tăng khối lượng công việc cần xử lý.
 • Sự việc lặp đi lặp lại

Các lãng phí khác trong sản xuất (bổ sung)

 • Lãng phí điện năng và năng lượng.
 • Lãng phí tiềm năng của con người.
 • Ô nhiễm môi trường.
 • Thiết kế không phù hợp.
 • Văn hóa bộ phận.
 • Thông tin không phù hợp.
blank
Luu Khai
Written by: Luu Khai