Tiếp nhận bộ tiêu chí PMS từ Trung tâm năng suất Quốc gia Hàn Quốc

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Học hỏi và phát triển > Tiếp nhận bộ tiêu chí PMS từ Trung tâm năng suất Quốc gia Hàn Quốc

Tiếp nhận bộ tiêu chí PMS từ Trung tâm năng suất Quốc gia Hàn Quốc

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP & TIẾP NHẬN BỘ TIÊU CHÍ CHUẨN ĐOÁN NĂNG LỰC DOANH  NGHIỆP

 Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp Vật Liệu Hàn Quốc

Thời gian: 15 Ngày

Đơn vị giảng dạy: Trung tâm năng suất quốc gia Hàn Quốc

Xem thêm  Đào tạo nghiệp vụ tư vấn cải tiến công nghiệp
Luu Khai
Written by: Luu Khai