Đào tạo nghiệp vụ tư vấn cải tiến công nghiệp

Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP > Tin nổi bật > Học hỏi và phát triển > Đào tạo nghiệp vụ tư vấn cải tiến công nghiệp

Đào tạo nghiệp vụ tư vấn cải tiến công nghiệp

THAM GIA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN CẢI TIẾN CÔNG NGHIỆP

 Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Samsung Việt Nam 

Thời gian: 90 ngày

Đơn vị giảng dạy: Chuyên gia tư vấn Tập đoàn Samsung Việt Nam

Xem thêm  Tiếp nhận bộ tiêu chí PMS từ Trung tâm năng suất Quốc gia Hàn Quốc
Luu Khai
Written by: Luu Khai