Học hỏi và phát triển

Đào tạo nghiệp vụ tư vấn cải tiến công nghiệp

THAM GIA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN CẢI TIẾN CÔNG NGHIỆP  Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Samsung Việt Nam  Thời gian: 90 ngày Đơn vị giảng dạy: Chuyên gia tư vấn Tập đoàn Samsung Việt Nam

Tháng Tư 8, 2020
View the Post

Tiếp nhận bộ tiêu chí PMS từ Trung tâm năng suất Quốc gia Hàn Quốc

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP & TIẾP NHẬN BỘ TIÊU CHÍ CHUẨN ĐOÁN NĂNG LỰC DOANH  NGHIỆP  Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp Vật Liệu Hàn Quốc Thời gian: 15 Ngày Đơn vị giảng dạy: Trung tâm năng suất quốc gia Hàn Quốc

Tháng Tư 8, 2020
View the Post