Hoat dong cong dong

Thành lập CLB Nhà quản lý sản xuất chuyên nghiệp – VPMC

GIỚI THIỆU Là một tổ chức được thành lập dựa trên sự thống nhất của những nhà quản lý sản xuất trên cả nước và những thành viên tâm huyết với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, mong muốn có một môi trường và sân chơi để giao lưu và phât triển chuyên môn...
Tháng Tư 5, 2020
View the Post

CLB Năng suất chất lượng Hàng Hải

GIỚI THIỆU CLB Năng suất chất lượng đại học Hàng Hải - Hải phòng được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Viện Cơ Khí - Đại Học Hàng Hải và công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP. Khóa đầu tiên, VILS gồm 15 thành viên là các sinh viên viện cơ...
Tháng Tư 5, 2020
View the Post

CLB Năng suất chất lượng Bách Khoa (HuLS)

GIỚI THIỆU Câu lạc bộ Lean Six sigma Bách Khoa hay còn được gọi là Câu lạc bộ Năng suất chất lượng Bách Khoa là một clb chuyên môn của sinh viên định hướng tìm hiểu và nghiên cứu về các công cụ, phương pháp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng...
Tháng Tư 5, 2020
View the Post