Thành lập CLB Nhà quản lý sản xuất chuyên nghiệp – VPMC

GIỚI THIỆU

Là một tổ chức được thành lập dựa trên sự thống nhất của những nhà quản lý sản xuất trên cả nước và những thành viên tâm huyết với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, mong muốn có một môi trường và sân chơi để giao lưu và phât triển chuyên môn nghề nghiệp.

Xem thêm  CLB Năng suất chất lượng Hàng Hải
blank
Luu Khai
Written by: Luu Khai