Lean Six sigma club

CLB Năng suất chất lượng Bách Khoa (HuLS)

GIỚI THIỆU Câu lạc bộ Lean Six sigma Bách Khoa hay còn được gọi là Câu lạc bộ Năng suất chất lượng Bách Khoa là một clb chuyên môn của sinh viên định hướng tìm hiểu và nghiên cứu về các công cụ, phương pháp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng...
Tháng Tư 5, 2020
View the Post