Đào tạo Chất lượng

Đào tạo Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là gì? Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng (Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu âu) Thật vậy, ngày nay khái niệm Chất lượng đã được mở rộng phạm vi, không chỉ đơn thuần là đáp ứng đủ tính năng...
Tháng Tư 14, 2024
View the Post