Đào tạo TWI

TWI Hành trình tạo nên điều kỳ diệu trong ngành công nghiệp

Lịch sử TWI Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng chương trình Training Within Industries (TWI – Đào tạo trong công nghiệp) trong thời kỳ chiến tranh để nhanh chóng có thể cho thường dân chưa qua đào tạo để tham gia vào các công việc sản xuất bị bỏ trống bởi binh lính ra…

Tháng Sáu 4, 2022
View the Post