Đào tạo Lean

Đào tạo Lean

Đào tạo LeanLean là gì? Lean còn được gọi là Sản xuất tinh gọn, là tập hợp các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ các lãng phí trong xuyến suốt quá trình sản xuất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu về năng suất, chất lượng và lợi nhuận...
Tháng Mười Một 4, 2023
View the Post

Đào tạo Hoshin Kanri

Đào tạo Hoshin KanriHOSHIN KANRI là gì? Hoshin Kanri có nghĩa là Triển khai phương châm, bạn có thể tìm một từ với nghĩa tương đương trong tiếng anh như là Policy Deployment. Đây là một công cụ giúp phân bổ mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp thành từng hành động và mục tiêu...
Tháng Mười 14, 2023
View the Post