Quản đốc sản xuất

Đào tạo Quản lý sản xuất – Jinyu (Viet Nam) Tire

Đào tạo Quản lý Sản xuất - Công ty Jinyu (VietNam) TireĐào tạo quản lý sản xuất Đào tạo quản lý sản xuất đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, quản lý tại các doanh nghiệp. Một người quản lý cần nắm rõ những kiến thức và...
Tháng Chín 5, 2023
View the Post