Cai tien san xuat

Cải tiến sản xuất – Công ty KIMSEN

Khởi động dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp Tiên phong KIMSEN cải tiến sản xuất. Trong khuôn khổ dự án Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC), sáng ngày 1/3/2024 tại nhà máy KIMSEN Bắc Ninh, Dự án IPSC phối hợp cùng công ty cổ phần tư...
Tháng Tư 12, 2024
View the Post