Tư vấn xây dựng mô hình vận hành sản xuất tinh gọn

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Ngày nay, khi đất nước hội nhập và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài được rộng mở, doanh nghiệp Việt Nam phải bắt kịp với các doanh nghiệp ngoại để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lược dài hạn và bài bản, và mô hình quản trị tinh gọn gắn với chiến lược phát triển của doanh nghiệp chính là một lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam.

Chúng tôi đã phát triển mô hình sản xuất tinh gọn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong từng lĩnh vực ngành nghề, đây chính là điều chúng tôi tự hào với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người đã trực tiếp phát triển hệ thống sản xuất của Toyota Việt Nam từ những ngày đầu tiên, đây chính là điều giúp chúng tôi tự tin trước những lời hứa với khách hàng của mình.

Xây dựng một mô hình vận hành sản xuất tinh gọn?

Chúng tôi sẽ xây dựng một lộ trình dài hơi, truyền thông với toàn bộ các bên liên quan và thiết lập các mục tiêu để theo đuổi. Giống với dịch vụ cải tiến tổng thể, chúng tôi đi hầu hết các bộ phận: Kinh doanh, Kho, Sản xuất, Chất lượng, R&D, Bảo trì, Nhân sự để thiết lập các nhóm cải tiến cụ thể cho từng hạng mục công việc

Thời gian và chi phí cho một chương trình xây dựng mô hình vận hành sản xuất tinh gọn?

Với đặc thù của chương trình, chúng tôi cần đồng  hành với doanh nghiệp ít nhất từ 1-2 năm.

Sau 1 năm, doanh nghiệp sẽ hình thành một bộ khung để vận hành các nền tảng và trụ cột của mô hình với những chỉ số đo lường cụ thể.

Chi phí cho chương trình tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp (là yếu tố quyết định nguồn lực từ đội ngũ chuyên gia)