Tư vấn triển khai 5S

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Có lẽ không cần nói quá nhiều về lợi ích của một chương trình 5S đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, đây là một công cụ nền tảng cho hầu hết các hệ thống sản xuất tiên tiến. Là một công cụ đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả của 5S mang lại cho doanh nghiệp triển khai cải tiến lần đầu là rất lớn và rõ rệt.

Nếu doanh nghiệp của bạn gặp các vấn đề sau, chúng tôi cho rằng cần phải áp dụng 5S ngay

  • Hiện trường sản xuất lộn xộn
  • Nhân viên thường xuyên đi lại tìm kiếm công cụ dụng cụ cần thiết
  • Hiện trường sản xuất không an toàn
  • Không phân biệt được dòng chảy sản xuất, mất nhiều thời gian cho công tác di chuyển
  • Hầu hết mọi người không tự giác dọn dẹp, vệ sinh máy móc thiết bị sau mỗi ca sản xuất
  • Thiết bị xuống cấp, hiện trường phát sinh nhiều nguồn gây nhiễm bẩn

Kết quả của chương trình tư vấn 5S là gì?

Kết quả của một chương trình 5S không phải chỉ là một hiện trường sản xuất chuyên nghiệp, mọi thứ đều được trực quan, mà trên hết sau khi đội ngũ chuyên gia rút đi thì doanh nghiệp vẫn có thể vận hành tốt hiện trường, và hình thành một hành vi chuẩn mực chung cho cả doanh nghiệp, đó là hành vi Sẵn sàng.

Thời gian và chi phí cho một chương trình 5S

Chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp dành thời gian tổng lực trong 3 tháng để cải thiện hiện trường và 3 tháng tiếp theo để tiếp nhận duy trì, tuy nhiên chúng tôi hiểu đặc thù trong vận hành sản xuất kinh doanh, chúng tôi sẽ xây dựng lộ trình theo mong muốn của doanh nghiệp.