Tư vấn giảm tồn kho và cải tiến chuỗi cung ứng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Việc tồn kho (Thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu) có thể là do mất cân bằng trong sản xuất, quá trình dự báo và lập kế hoạch hoặc có thể do việc xây dựng chuỗi cung ứng chưa tối ưu.

Việc tồn kho, là một trong các loại lãng phí lớn theo Lean, việc tồn kho sẽ khiến cho dòng chảy bị che lấp, các vấn đề về thiết bị, máy móc, phương pháp và con người trong sản xuất kinh doanh không được nhìn nhận và giải quyết, lâu dần sẽ gây ra sự lãng phí lớn. Ngoài ra, việc tồn đọng vốn trong việc tồn kho sẽ khiến phát sinh chi phí trong quản lý, chi phí lãi vay và cả mặt bằng, con người….

Với một chuỗi cung ứng chưa tối ưu, nhà cung cấp sẽ cấp hàng không đúng với số lượng, chủng loại và thời gian mà hệ thống có thể sử dụng ngay khi nó cần, vì vậy gây ra sự lãng phí của tồn kho. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ và chính sách với nhà cung cấp, dựa trên đó chúng ta sẽ có được đúng loại, đúng lượng và đúng thời điểm chúng ta cần trong kế hoạch sản xuất.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cải tiến tồn kho và chuỗi cung ứng, có thể giúp doanh nghiệp nhìn thấy kết quả chỉ trong một thời gian ngắn.

Các kết quả của chương trình tư vấn giảm tồn kho và cải tiến chuỗi cung ứng là gì?

Chúng tôi thể hiện trực tiếp kết quả thông qua chỉ số đo lường giá trị tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu và bán thành phẩm

Thời gian và chi phí cho một chương trình giảm tồn kho và cải tiến chuỗi cung ứng.

Với những doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ tư vấn Lean, chúng tôi thường triển khai với chương trình cải tiến trong 3-6 tháng và cải thiện các chỉ số chính theo đánh giá của chúng tôi.

Chi phí của chương trình 3-6 tháng sẽ tùy thuộc vào mức độ mong muốn của khách hàng đối với kết quả kỳ vọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng tính phí dựa trên chia sẻ kết quả làm lợi sau dự án đối với khách hàng.