Tư vấn cải tiến năng suất, chất lượng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Cải thiện năng suất chất lượng luôn là một yêu cầu hằng ngày đối với bất kỳ hệ thống sản xuất kinh doanh nào, khi thị trường bão hòa và luôn có sự cạnh tranh thì doanh nghiệp phải chạy đua về năng suất, chất lượng nếu muốn nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ngắn gọn, chúng ta có thể hình dung về hoạt động cải tiến năng suất chất lượng theo mô hình Lean thực chất là chúng ta sử dụng các công cụ, phương pháp để nhận diện loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nếu một ngày chúng ta có 8 giờ làm việc, doanh nghiệp có một số lượng người cố định và số lượng máy móc cố định, bằng cách nào đó chúng ta sẽ tối đa hóa sản phẩm sản xuất ra trong một ngày với chất lượng tốt nhất.

Tại sao cải tiến năng suất chất lượng theo Lean mà không phải một phương pháp khác?

Với Lean, chúng tôi không yêu cầu doanh nghiệp phải trang bị các phương tiện sản xuất hiện đại hoặc tuyển dụng con người tốt, lành nghề. Chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cải tiến Con người, Máy móc và phương pháp hiện có để tạo ra nhiều giá trị hơn, và khi chúng tôi rút đi, doanh nghiệp với tư duy của Lean có thể dễ dàng tạo ra các cải tiến tiếp theo, góp phần xây dựng văn hóa cải tiến liên tục.

Các kết quả của một chương trình tư vấn cải tiến năng suất chất lượng là gì?

Các kết quả cải tiến tác động trực tiếp tới các chỉ số cụ thể, các bạn có thể tham khảo một số ví dụ cụ thể sau:

Thời gian và chi phí cho một chương trình cải tiến năng suất, chất lượng theo Lean

Với những doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ tư vấn Lean, chúng tôi thường triển khai với chương trình cải tiến trong 3-6 tháng và cải thiện các chỉ số chính theo đánh giá của chúng tôi.

Chi phí của chương trình 3-6 tháng sẽ tùy thuộc vào mức độ mong muốn của khách hàng đối với kết quả kỳ vọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng tính phí dựa trên chia sẻ kết quả làm lợi sau dự án đối với khách hàng.