Chuyên gia Lean Six sigma (Black Belt)
Chuyên gia cải tiến năng suất chất lượng tại Myanmar, Sri-lanka
30 năm kinh nghiệm làm việc và giữ các chức vụ quản lý tại tập đoàn Sony Nhật bản.

Kinh nghiệp 9 năm trong lĩnh vực tư vấn cải tiến năng suất chất lượng và đào tạo gắn với hiện trường (Gemba-Kaizen)