Mr. Phạm Ngọc Sáng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (năm 1996) và ngành Cơ khí ô tô, Đại học Giao thông Vận tải (năm 1999). Với gần 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý sản xuất, ông là chuyên gia Kaizen, Lean Manufacturing, chuyên gia hàng đầu trong việc cắt giảm chi phí sản xuất, tổ chức bộ máy sản xuất, tăng năng suất lao động. Kinh nghiệm tư vấn cho nhiều nhà máy, tổ chức và cơ quan giáo dục Việt Nam. Ông có bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cải tiến liên tục và quản trị tinh gọn cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp năm 1999, ông bắt đầu làm việc tại Toyota Việt Nam, giữ chức vụ Quản lý sản xuất. Năm 2004, ông trở thành nhân viên cấp cao, chịu trách nhiệm quản lý sản xuất tại nhà máy Toyota.

Từ năm 2004 đến năm 2006, ông được cử sang làm việc tại Toyota Nhật Bản, nơi áp dụng triết lý Kaizen thành công nhất trên thế giới. Tại đây, ông chịu trách nhiệm kiểm soát và lập kế hoạch sản xuất mới. Những năm này cũng là khoảng thời gian ông được đào tạo sâu nhất về triết lý Kaizen và Lean Manufacturing.

Năm 2006, ông trờ về Việt Nam, và lần lượt giữ các vai trò Asistant Manager of Production Control, Manager of Production No 1 ( Assembly & Logistics shop)

Ngày 12/12/2011, ông cùng các cộng sự thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp KAM (KAM Industries), công ty chuyên sản xuất và gia công cơ khí. Đồng thời ông cũng giữ chức vụ Phó giám đốc KAM Industries.

Từ năm 2013, ông trở thành là quản lý cấp cao của Toyota Việt Nam, quản lý chung các hoạt động Sản xuất, Logicstic, Chất lượng,… ở nhà máy với hơn 1500 công nhân viên. Ông là tổng chỉ huy trong lĩnh vực Kaizen công xưởng, quản lý chất lượng toàn nhà máy của Toyota, và các công ty phụ trợ.

Ngày 08/08/2018, ông cùng 2 cộng sự thành lập VJIP (Công ty cổ phần Tư vấn cải tiến đầu tư và kết nối Việt – Nhật). Đồng hành cùng VJIP từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, ông hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VJIP, và là chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực Kaizen và Lean Manufacturing.