Tư vấn Hệ thống kiến nghị Kaizen – KSS

123-01

Tư vấn Hệ thống kiến nghị Kaizen – KSS

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và thấy tổ chức của mình đang

  • Trì trệ, là hiện tượng xảy ra hầu hết ở các cấp phòng ban
  • Đổ lỗi, hầu như mọi người khi gặp vấn đề, không có sự ngồi lại để giải quyết vấn đề và tránh lặp lại, thay vào đó là sự đổ trách nhiệm
  • Thụ động, khi có vấn đề xảy ra, đội ngũ của bạn cho qua và hầu như không chủ động đưa ý tưởng và giải pháp
  • Che giấu khiếm khuyết và vấn đề, không báo cáo để có giải pháp kịp thời

Khi đó là thời điểm cần thiết để doanh nghiệp bạn áp dụng hệ thống Kaizen. Một hệ thống cải tiến liên tục

“Kaizen & Connect to Success” – là câu nói khẳng định thương hiệu của VJIP. Mục tiêu của chúng tôi là được giải quyết được toàn bộ vấn đề của các doanh nghiệp tại Việt Nam đang gặp phải.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên lạc với văn phòng tư vấn của VJIP để chúng tôi giúp bạn.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Trong nhiều năm triển khai hoạt động đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp, chúng tôi nhận ra sự khác biệt đặc trưng giữa những doanh nghiệp vận hành hiệu quả (theo tiêu chí đánh giá của VJIP đặc trưng bởi các yếu tố năng suất, chất lượng và chi phí) và những doanh nghiệp vận hành kém hiệu quả, là bởi doanh nghiệp không có một hệ thống giải quyết vấn đề phù hợp. Một hệ thống có thể tự phát hiện ra vấn đề và được chính đội ngũ con người trong tổ chức giải quyết vấn đề vừa sinh ra.

VẬY HỆ THỐNG KAIZEN LÀ GÌ?

Hệ thống Kaizen còn được gọi là hệ thống đề xuất (KSS) nó bao gồm chuỗi các hoạt động.

Ở đây, chúng ta thấy có 2 yếu tố đó là: Hệ thống phát hiện vấn đề và khả năng giải quyết vấn đề bởi con người trong tổ chức đó.
Hệ thống phát hiện vấn đề được định nghĩa là bao gồm các công cụ, phương pháp và cơ chế liên lạc, báo cáo để có thể giúp doanh nghiệp nhìn nhận chính xác vấn đề.
Khả năng giải quyết vấn đề của đội ngũ là kỹ năng gọi tên vấn đề và kỹ năng giải quyết chúng theo phương pháp được thừa nhận trong tổ chức.
Chỉ khi chính con người trong tổ chức tự phát hiện vấn đề và giải quyết chúng, giống như một cơ thể có cơ chế phát hiện virus và xử lý mầm bệnh, cơ thể đó mới khỏe mạnh.
Và đó là những điều mà chúng tôi đang cống hiến cho những khách hàng của mình.

Tìm hiểu thêm những Nhận xét dành cho dịch vụ tư vấn KSS từ khách hàng của VJIP.

Bạn gặp vấn đề về hiệu quả vận hành của doanh nghiệp mình?

Hãy liên hệ ngay chuyên gia của VJIP để có thể nhận những lời khuyên hữu ích nhất cho doanh nghiệp!