Tư vấn Hệ thống Kaizen – Cải tiến tổng thể

Word cloud concept illustration of kaizen improvement

Tư vấn Hệ thống Kaizen – Cải tiến tổng thể

Hầu hết các doanh nghiệp tìm đến VJIP với hàng loạt các vấn đề về hệ thống vận hành, xảy ra ở hầu hết các phòng ban chức năng như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, nhà máy sản xuất, phòng chất lượng, phòng mua hàng, Kho…. Khi đó, để tháo gỡ những nút thắt tại các phòng ban, doanh nghiệp cần một chương trình cải tiến tổng thể.

“Kaizen & Connect to Success” – Kaizen để tiến tới thành công. Đằng sau mỗi doanh nghiệp “kaizen” thành công đều có bóng dáng hỗ trợ của VJIP.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên lạc với văn phòng tư vấn của VJIP để chúng tôi giúp bạn.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Một chương trình cải tiến tổng thể của VJIP trải qua hầu hết các bộ phận chức năng của một doanh nghiệp, giúp cải thiện năng lực vận hành của từng bộ phận, kết nối lại toàn chuỗi giá trị của doanh nghiệp và tiêu chuẩn hóa.

Kaizen-Cycle

VẬY HỆ THỐNG KAIZEN LÀ GÌ?

Tìm hiểu thêm những Nhận xét dành cho dịch vụ tư vấn KSS từ khách hàng của VJIP.

Bạn gặp vấn đề về hiệu quả vận hành của doanh nghiệp mình?

Hãy liên hệ ngay chuyên gia của VJIP để có thể nhận những lời khuyên hữu ích nhất cho doanh nghiệp!