THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐÀO TẠO

Tư vấn cải tiến tổng thể

Gói dịch vụ “Tư vấn cải tiến tổng thể” VJIP dành cho Một trong các gói dịch vụ tư vấn cải tiến của VJIP được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, đó là gói Dịch vụ tư vấn cải tiến tổng thể. Chương trình cải tiến tổng thể của VJIP trải qua hầu hết các

Khóa đào tạo lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Khóa đào tạo “Lập kế hoạch và điều độ sản xuất” VJIP tổ chức dành cho Công ty TNHH Armstrong Weston Việt Nam. Ngày 07/12/2019, VJIP chính thức triển khai khóa đào tạo Lập kế hoạch và điều độ sản xuất dành cho các nhà quản lý sản xuất, thuộc Công ty TNHH Armstrong Weston

Sự kiện
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên lạc với văn phòng tư vấn của VJIP để chúng tôi giúp bạn.